BK-EMAJL CLASSIC

Покривен премаз за дрво и метал

BK-EMAJL CLASSIC

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

BK-EmajlClassic е универзален, антикорозивен премаз за декорација и заштита на метал и дрво во ентериер и екстериер (градежна столарија, огради, капии, метални конструкции).

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде сува, избрусена и чиста. Пред да се употреби содржината треба добро да се измеша, a потоа се разредува со алкиден разредувач BK-Classic мах до 5% (37,5 ml за пакување од 750мл). Се нанесува со четка, ваљак или со шприцање врз BK-MetalPrime Classic или врз BK-WoodPrimer Classic во 1-2 слоја. Нанесување на следниот слој е после 24 часа.

ПОТРОШУВАЧКA

Околу 110-143 ml/m2 за еднослоен нанос.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување. Датата на производство е втисната на амбалажата.

ПАКУВАЊE

750 ml