BK-FIRESIL 1200

Силиконска маса за заптивање за високи температури

BK-FIRESIL 1200

ПРИМЕНA

BK-FireSil 1200 е пастозен производ кој со сушењето се претвора во тврда маса која е отпорна на високи температури. Не се препорачува за дилатациски спојки. Се користи за заптивање на спојки на грејачи, отворени камини и печки.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзани делови, масни дамки и сл. При првата изложеност на висока температура се препорачува постепено зголемување на температурата. Влагата во BK-FireSil 1200 може да доведе до формирање на меурчиња. За деталните упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Од +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Да се складира на суво место во оригинално спакуванаta амбалажа на температура од +5°C дo +25°C, заштитено од сончева светлина и од замрзнување. Рокот на употреба е втиснат на амбалажата.

ПАКУВАЊE

300 ml