BK-FIRESIL 300

Силиконска маса за заптивање за високи температури

BK-FIRESIL 300

ПРИМЕНA

BK-FireSil 300 е силиконска заптивна маса на ацетатна основа отпорна на топлина, се стврднува во присуство на влага и формира постојана еластична гума. Посебно е развиена за формирање на заптивки на лице место, за заптивање на врати на рерни, плочи за готвење, индустриски печки, како и за одводи, термостати, пумпи, цевки за затоплување и заптивки кои се под низок притисок во деловите на моторот. BK-FireSil 300 не се бојадисува.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзани делови, масни дамки и сл. BK-FireSil 300 има својство на совршено прилепување без примена на подлоги или прајмери на скоро сите површини. За деталните упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Од +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Да се складира на суво место во оригинално спакуваната амбалажа на температура од +5°C дo +25°C, заштитено од сончева светлина и од замрзнување. Рокот на употреба е втиснат на амбалажата.

ПАКУВАЊE

300 мл