BK-INSTANTFIX

Лепило со моментално дејство

BK-INSTANTFIX

ПРИМЕНA

Висикоквалитетно лепило со големо својство на почетна лепливост на база на хибридна технологија. Се стврднува во присуство на влага и формира трајна и еластична гума. Универзално лепило за лепење на разни градежни материјали како што се: камен, бетон, огледало, стакло, гипс плочи, PU, PVC, полиестер, пластика, емајл, керамика, бакар, олово, цинк, алуминиум, метал, нерѓосувачки челик, дрво, ламинат и плочи од цементни влакна. Лепило за метални конструкции за каросерии, пловни средства, транспорт и челик.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Применете го лепилото со доставениот V-шприц на “вентилирачки начин” во вертикалните ленти со 10-20 cm растојание помеѓу лентите. Поставете го материјалот во позицијата и добро притиснете го, дебелината на лепилото помеѓу материјалот и површината мора да биде минимум 2-3 mm. Лепилото не смее да се нанесува во точки! По стврднувањето, отпорност на температура од -40°C до +90°C. Зa детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на суво место во оригиналната амбалажа на температура од +5°C do +25°C, заштитен од сончево зрачење и замрзнување. Рокот на употреба е втиснат на амбалажата.

ПАКУВАЊE

290 ml