BK-METAL 3IN1

3во1 премаз за метал

BK-METAL 3IN1

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Брзосушива завршна боја за метал која менува antirost, основна и завршна боја. Има добра покривна моќ, разлевање и пополнување. Се карактеризира со исклучителна тврдост, еластичност, адхезија, отпорност на удар и заштита од атмосферски влијанија.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

По потреба разредете ја бојата со разредувач BK-RX и нанесете ја бојата во 2 слоја. Првиот со сенчење, а вториот е подебел слој така да дебелината на наносот треба да биде 120 микрони што е доволно за да се запре натамошниот продор на корозија. BK-Metal 3in1 бојата одлично се прилепува на старата боја, но може да се користи и за бојадисување на дрво и пластика. Може да се нанесува и директно на одмастени поцинкувани лимови (без користење на прајмери).

ПОТРОШУВАЧКA

Околу 100-105 ml/m2 за еднослоен нанос.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување. Датата на производство е втисната на амбалажата.

ПАКУВАЊE

750 ml