BK-METALPRIME CLASSIC

Основен премаз за метал

BK-METALPRIME CLASSIC

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Eднокомпонентен премаз за основна заштита на челични конструкции и метални површини од корозија во ентериер и екстериер. Се користи самостојно или во систем со BK-EmajlClassic.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде сува, избрусена и чиста. Пред употреба треба добро да се измучка, потоа cе разредува со BK-Classic разредувач макс до 10% (75 ml). Се нанесува со четка, ваљак или шприцање во 1-2 слоја. Нанесување на следниот слој е после 24 часа.

ПОТРОШУВАЧКA

Околу 100-125 ml/m2 за еднослоен нанос.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување. Дата на производство е втисната на амбалажата.

ПАКУВАЊE

750 ml