BK-NITRO EXTRA

толуен, етил-ацетат, метил ацетат, ацетон

BK-NITRO EXTRA

ПРИМЕНA

Се користи за разредување на бои и лакови.

ПАКУВАЊE

500ml, 900ml