BK-NITRO

Нитро разредувач за миење на алат и прибор

BK-NITRO

ПРИМЕНA

Се користи за миење на алат / прибор како и за одмастување на површини. За подетални упатства видете го техничкиот лист на производот.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци во оригинална амбалажа, одалечено од извори на топлина и од директни сончеви зраци.

ПАКУВАЊE

500ml;  900ml