BK-Perla

Декоративна пастозна маса со бисерен сјај за внатрешна употреба

BK-Perla

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Акрилен водоперив премаз наменета за декорација на внатрешни површини. Заради присуството на специјалните адитиви, овој премаз има убава структура слична на седефот. Одговарачки подлоги се сите површини израмнети со BK-GletEx Acryl или BK-GletEx Universal.

Нијанси

сребрена, златна, седефаста + нијанси од картата на тонови BK-Perla.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Пред нанесување на декоративната маса, глетуваната површина е потребно да се премачка со BK-Deco Acryl подлога (време за сушење мин.6 h). BK-Perla е материјал спремен за нанесување. Пред употреба масата треба полека да се промеша. Првиот слој се нанесува со тврда пластична шпакла со заоблени страни. Вториот и третиот слој се нанесуваат после потполно сушење на првиот, при што посакуваните текстурни ефекти се постигнуваат со шпакла со различни техники за нанесување. Времето за сушење меѓу слоевите изнесува 6-8h.

OПТИМАЛНА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

од 8°C до 35°C. Премазот е потполно сув после 24h. За подетални информации погледнете во техничкото упатство на производот.

ПОТРОШУВАЧКА

Околу 250-300 ml/m², зависно од техниката на нанесување.

РОК НА ТРАЕЊЕ И ЧУВАЊЕ

12 месеци во оригиналната амбалажа. Да се чува на температура од +5°C до +25°C, заштитено од сончева светлина и замрзнување.

ПАКУВАЊE

1l