BK-PU CLEANER

Средство за чистењe на PUR пена

BK-PU CLEANER

ПРИМЕНA

Чистачот на PU-Пена е висококвалитетно средство нa база на ацетон за чистење на пиштолот од PU-Пена и за отстранување на дамки и остатоците од свежа PU-Пена.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Поставете го распрскувачот, испрскајте го адаптерот на пиштолот се додека не се отстранат остатоците од пена. Отстранете го распрскувачот и дозата од чистачот навртете ја на адаптерот на пиштолот. Притиснете го прекинувачот на пиштолот се додека не излезе чиста течност. Доколку се работи за поголема нечистотија оставете го средството да дејствува неколку минути. Свежите остатоци од PU-Пена со помош на спрејот директно и интензивно испрскајте ги. Растопената PU-Пена отстранете ја со крпа. Стврднатата пена не може да се отстрани со чистач, дури и при подолго временско делување. Стврднатата пена не смее да се отстранува со остри предмети од пиштолот. Чистачот на PU-Пена може да ја нагризе или обои подлогата, затоа испробајте го на неутрална подлога. Зa детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +10˚C дo +35˚C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на суво место во оригиналната амбалажа на температура од +5°C do +25°C, заштитен од сончево зрачење и замрзнување. Рокот на употреба е втиснат на амбалажата.

ПАКУВАЊE

500 ml