BK-Silicon NEUTRAL Profi

Неутрална силиконска маса за заптивање

BK-Silicon NEUTRAL Profi

ПРИМЕНA

Повеќенаменска, неутрална, силиконска заптивна маса која се стврднува во присуство на влага и формира трајна, еластична гума. За трајно еластично запечатување на стаклени, градежни и санитарни спојки со максимално поместување на спојот до 25%.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзувачки делови, масни дамки и сл. Добриот спој е она што може да го издржи поместувањето на граничните соседни елементи. Длабочината на спојот секогаш треба да биде во точен однос со ширината на спојката. Правилен однос на длабочината на према ширината е 1:1 со ширина од надвор од 5mm до 10mm. За спојките пошироки од 10 mm, односот е 1:2 со максимална ширина до 15 mm. Не се бои. Се препорачува прекривање на рабовите од надвор со самолеплива лента за да се спречи оштетување на силиконот на површините кои треба да сеобојат. За детални упатства видете го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на суво место во оригиналната амбалажа на температура од +5°C do +25°C, заштитен од сончево зрачење и мржнење.

ПАКУВАЊE

280ml