BK-Silicon Sanitar

Санитарна силиконска маса за заптивање

BK-Silicon Sanitar

ПРИМЕНА

Заптивна маса на ацетатна основа. За заптивање на сите спојки и критични места во купарила, кујни, WC итн. За надворешна и внатрешна употреба. Отпорен е на стареење, собирање, пукање, промена на боја, отпорен е на мувла и вода. Не се бојадисува. Има добра адхезија на керамика, стакло, емајл и плочки. Да не се нанесува на метали подложни на корозија, бетон, цемент, малтер, природен камен поради испарување на киселини.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Добро исчистете ја фугата, рамномерно притиснете го силиконот и израмнете го. Температура на работa од -40°C дo +180°C. Зa детални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на суво место во оригиналната амбалажа на температура од +5°C do +25°C, заштитен од сончево зрачење и мржнење. Рок на траење 2 години.

ПАКУВАЊE

280ml