BK-THERMALUX

Бојата за радијатор

BK-THERMALUX

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Се користи за декоративна заштита на радијаторите и на сличните метални површини. Изработен е на база на алкидни смоли, органски и неоргански пигменти, растворувачи и адитиви кој ја зголемува отпорноста на температура.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Површината мора да биде сува, чиста и без масностии. BK-Thermalux се нанесува преку исушениот слој на основната боја BK-MetalPrime Classic. Бојата се нанесува со четка, ваљак или со прскање во еден или во два слоја. Вториот слој се нанесува по сушењето од 24 часа. Се разредува со маслен разредувач BK-Classic. Во зависност од температурата на средината, премазот е сув на допир по 4 часа, a филмот постигнува целосна цврстина за 72 часа.

ПРИМЕНА НА ПРОИЗВОДОТ НА ТЕМПЕРАТУРА

Од +5°C до +25°C. Да не се работи по директно сонце, за време на дожд или силен ветер.

ПОТРОШУВАЧКA

125 ml/m² за еднослоен наносј. Рок на траење и складирање: 48 месеци спакуван во оригиналната амбалажа.

ПАКУВАЊE

750ml, 3l