BK-THERMOSTABIL

Огноотпорна боја

BK-THERMOSTABIL

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

E термостабилен премаз отпорен на температури до 600°C изработен на база на синтетички смоли и растворувачи. Се користи за котли, чадоводни елементи, шпорети, радијатори, далноводи, ауспуси на автомобили.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде одмастена, чиста и сува. Пред употреба потребно е добро да се измеша масата. Се нанесува со четка, валец или пиштол во 1-2 слoja. Температура за примена од +8°C дo +35°C. Потребно време за сушење 1ч. Потрошувачката е околу 100-125ml/m².

ПОТОШУВАЧКА

Потрошувачката е околу 100-125ml/m².

ПРИМЕНА НА ПРОИЗВОДОТ НА ТЕМПЕРАТУРА

Од +5°C до +35°C. Да не се работи по директно сонце, за време на дожд или силен ветер.

ПАКУВАЊE

750ml