BK-Tipl

Tипла со тркалезен подметнувач со пластичен ударен клин

BK-Tipl

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се kom од овој производ

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

Tипла со тркалезен подметнувач со пластичен ударен клин

КОЛИЧЕСТВО

250 парчиња.

МАТЕРИЈАЛ

HDPE.

ПРИМЕНА

За механичко фиксирање на фасадни термоизолациони плочи (EPS, XPS)

МЕХАНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

1) сила на извлекување од бетон и полна тула 0,8 KN (120 kg/m²),
2) сила на извлекување од керамички блок 0,8 KN (80 kg/m²).