BK-ULTRA X CLEAR

Универзална еластична маса за лепење и заптивање

BK-ULTRA X CLEAR

ПРИМЕНA

BK-UltraX Clear е високо квалитетна, професионална и универзална заптивна смеса и лепило на база на хибридна технологија која се стврднува во присуство на влага и оформува трајна, еластична гума. Посебно развиен како градежно лепило за внатрешна употреба за метал, синтетички материјали, бетон, дрво, столарија (камп приколки, автомобили, бродови, кампери, приколки, челик, фасади, рамки на прозорци, мебел) како и за внатрешно уредување (сендвич панели, монтажни панели).

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Подлогата мора да биде цврста, чиста и сува, без слабо врзувачки делови, масни дамки и сл. BK-UltraX Clear се користи на „вентилирачки начин“ во вертикални ленти со растојание од 10-20 cm помеѓу лентите. Да не се нанесува во точки! BK-UltraX Clear може да се бојадисува со бои на водена основа и со повеќето двокомпонентни бои. Синтетичките бои побавно се сушат. За подетални упатства погледајте го техничкиот лист на производот.

TEМПЕРАТУРА НА ПРИМЕНА

Oд +5°C дo +40°C.

РОК НА УПОТРЕБА И СКЛАДИРАЊЕ

Да се складира на суво место во оригинално спакувана амбалажа на температура од +5°C дo +25°C, заштитено од сончева светлина и од замрзнување.

ПАКУВАЊE

290ml