BK-WOOD PRIMER CLASSIC

Основна боја за дрво

BK-WOOD PRIMER CLASSIC

Калкулатор на потрошувачка

Потребни Ви се l од овој производ

ПРИМЕНА

Основна боја за дрво изработена од алкидни смоли, пигменти, полнила, адитиви со додаток на растворувач. Се користи како подлога пред BK-EmajlClassic.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСУВАЊЕ

Површината мора да биде одмастена, исчистена и сува. Нерамнините пополнете ги со кит и исшмирглајте ги пред нанесување на бојата. Пред употреба треба добро да се измеша, потоа cе разредува со BK-Classic разредувач макс до 5%. Бојата се нанесува во 2 слоја. Време потребно за сушење меѓу слоевите 12-24h. Се нанесува со четка, ваљак или сo пиштолот.

ПОТОШУВАЧКА

Околу 93 – 125 ml/m2 за еден слој.

РОК НА ТРАЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

36 месеци спакуван во оригиналната амбалажа. Да се складира на температура од +5°C до +25°C, заштитен од сончевата светлина и замрзнување. Датата на производство е втисната на амбалажата.

ПАКУВАЊE

750 ml