Ceramic


Производи за керамика

Кујната, бањата, подрумот, терасата и покривот се меѓу најчувствителните делови во станбениот и деловниот простор. Сигурната и долготрајна заштита од вода и влага ја обезбедува HYDRO линијата производи која ги покрива и најсложените потреби во доменот на хидроизолацијата. Системот за поставување на керамика, природен камен и стаклен мозаик од програмата CERAMIC oвозможува реализација и на најсмелите идеи. Производите од HYDRO / CERAMIC системот се карактеризираат со сигурност, долготрајност и економичност (добар однос на цените/квалитетот и помалата потрошувачка). Лепилата за керамика и хидроизолациските премази ги задоволуваат техничките нормативи на европските стандарди и ја носат ознаката CE.

Производи


ПОДЛОГА


BK-Bond

BK-Bond

Високо адхезивна подлога за слабо апсорбирачки површини

Дознај повеќе

ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ


SiproFix BK 170 Elastic

SiproFix BK 170 Elastic

Високо флексибилно лепило за керамички и гранитни плочки за внатрешна и надворешна употреба

Дознај повеќе
SiproFix BK 160 Super Flex

SiproFix BK 160 Super Flex

Флексибилно лепило за керамички и гранитни плочки за внатрешна и надворешна упораба

Дознај повеќе
SiproFix BK 160 White

SiproFix BK 160 White

Флексибилно бело лепило за керамички и гранитни плочки за внатрешна и надворешна упораба

Дознај повеќе
SiproFix BK 155 Rapid White

SiproFix BK 155 Rapid White

Бело лепило за керамички и гранитни плочки со карактеристики за забрзано врзување за внатрешна и надворешна употреба.

Дознај повеќе
SiproFix BK 110 Flex

SiproFix BK 110 Flex

Флексибилно лепило за керамички плочки за внатрешна и надворешна употреба.

Дознај повеќе
SiproFix BK 110

SiproFix BK 110

Лепило за керамички плочки за внатрешна и надворешна упораба.

Дознај повеќе
SiproFix BK 90

SiproFix BK 90

Лепило за керамички плочки за внатрешна упораба.

Дознај повеќе

МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ


BK-Fugomal

BK-Fugomal

Водоотпорна смеса за фугирање

Дознај повеќе