Classic

Производи за машинско малтерисување

Истражете ја палетата на производи

Решенијата кои траат стануваат класика. Само за професионалци, линијата CLASSIC е широка палета на подлоги, рачни и машински малтери за функционална и декоративна примена на внатрешни и надворешни ѕидови. Силосите со придружната опрема за ринфузна продажба се достапни како поддршка при работата на големи проекти.

ПАРТНЕРСТВО ОД ПОЧЕТОК