Classic


Производи за машинско малтерисување

Решенијата кои траат стануваат класика. Само за професионалци, линијата CLASSIC е широка палета на подлоги, рачни и машински малтери за функционална и декоративна примена на внатрешни и надворешни ѕидови. Силосите со придружната опрема за ринфузна продажба се достапни како поддршка при работата на големи проекти.

Партнерство од почеток

ПОДЛОГИ


BK-NIVELATOR

BK-NIVELATOR

Подлога за површини кои нерамномерно впиваат

Дознај повеќе
BK-BETON KONTAKT

BK-BETON KONTAKT

Структурна подлога за мазни површини

Дознај повеќе

РАЧЕН И МАШИНСКИ МАЛТЕР


BK-Mal 520

BK-Mal 520

Цементен малтер за внатрешни и надворешни ѕидови

Дознај повеќе
BK-Mal 420

BK-Mal 420

Цементно-варов малтер за надворешни ѕидови

Дознај повеќе
BK-Mal 320

BK-Mal 320

Гипсено-варов малтер за внатрешни ѕидови

Дознај повеќе
BK-Mal 220

BK-Mal 220

Цементно-варов малтер за внатрешни ѕидови.

Дознај повеќе