Floor

Производи за подополагање

Истражете ја палетата на производи

Oтидовме чекор подалеку во работењето и развивме систем за поставување на подови FLOOR. Производите од категоријата FLOOR се едноставни за употреба, а се применуваат во станбени, деловни и други објекти. Самонивелирачката маса се користи за тенкослојно израмнување на бетонски површини и цементни кошулки пред лепење на подни облоги, а лепилата се дел од системот за поставување на под. За првите чекори, првите игри, првиот танц и за другите настани кои се помнат, на цврстата основа која трае.

ЦВРСТА ОСНОВА, СИГУРЕН ЧЕКОР