Floor


Производи за подополагање

Oтидовме чекор подалеку во работењето и развивме систем за поставување на подови FLOOR. Производите од категоријата FLOOR се едноставни за употреба, а се применуваат во станбени, деловни и други објекти. Самонивелирачката маса се користи за тенкослојно израмнување на бетонски површини и цементни кошулки пред лепење на подни облоги, а лепилата се дел од системот за поставување на под. За првите чекори, првите игри, првиот танц и за другите настани кои се помнат, на цврстата основа која трае.

Цврста основа, сигурен чекор

САМОНИВЕЛИРАЧКА МАСА


BK-Liv 30

BK-Liv 30

Самонивелирачка маса за подови

Дознај повеќе
BK-Liv 10

BK-Liv 10

Самонивелирачка маса за подови

Дознај повеќе

ПОДЛОГА ЗА ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ


BK-ParketFix PU Prime

BK-ParketFix PU Prime

Еднокомпонентна полиуретанска подлога за лепак за паркет

Дознај повеќе

ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ


BK-Parket Fix

BK-Parket Fix

Еднокомпонентен лепак за паркет

Дознај повеќе
BK-PARKETFIX PU

BK-PARKETFIX PU

Двокомпонентен полиуретански лепак за паркет

Дознај повеќе