Корпоративен филм

Корпоративниот филм го прикажува развојниот пат на компанијата Bekament oд нејзиното основање па се до денес, како веќе етаблирана, силна и самоуверена компанија, која и понатаму со постојаните иновации, посветеноста на работата и долгорочното планирање се развива во правец на лидер во регионот на Југоисточна Европа.