Корпоративни настани

Oтворање на нова фабрика за производство на стиродур, пуштање во работа на две нови производни линии во рамките на погонот за течна програма  и свечено одбележување  на 30 години  работа на компанијата.

БЕКАМЕНТ ОЛДТАЈМЕР СРЕДБАТА

Отворање на погон за производство на прашкаста и течна програма и автоматизиран магацин

Отворање на фабрика за градежен стиропор