Bekatherm

Лепила За Лепење И Армирање


BK-StirolFix 1

BK-StirolFix 1

Високо-флексибилно лепило за лепење на EPS,EPS G,XPS и MW плочи и вметнување арматурна мрежа.

Дознај повеќе
BK-StirolFix WDVS

BK-StirolFix WDVS

Лепак за лепење на EPS и MW плочи и вметнување арматурна мрежичка.

Дознај повеќе
BK-StirolFix Base

BK-StirolFix Base

Лепак за лепење EPS плочи.

Дознај повеќе
BK-StirolFix Special

BK-StirolFix Special

Високо-флексибилно лепак за лепење на EPS,EPS G,XPS и MW плочи и вметнување арматурна мрежа.

Дознај повеќе
BK-StirolFix White

BK-StirolFix White

Бел флексибилен лепак за вметнување арматурна мрежа.

Дознај повеќе