Meдија Центар

ПРОЕКТ ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР
AРАНЃЕЛОВАЦ

izvor: Bekament / 08.08.2018

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА OПШТА БОЛНИЦА AРАНЃЕЛОВАЦ

izvor: Bekament / 12.07.2018

ГОСТУВАЊЕ НА РТВ ШУМАДИЈА „РЕКОНСТРУКЦИЈА
OПШТА БОЛНИЦА AРАНЃЕЛОВАЦ“

izvor: Bekament / 12.07.2017

ГОСТУВАЊЕ НА РТС ВО ЕМИСИЈАТА „ЖИКИНА ШАРЕНИЦА“
- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА OПШТА БОЛНИЦА AРАНЃЕЛОВАЦ“

izvor: Bekament / 12.07.2017

ГОСТУВАЊЕ НА РТВ СУНЦЕ – ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА BEKAMENT ФОНДАЦИЈАТА И НА ПРОЕКТИТЕ ОД ОПШТА ВАЖНОСТ

izvor: Bekament / 11.08.2017