Meдија Центар

ПРОЕКТ ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР AРАНЃЕЛОВАЦ

Извор: Bekament / 08.08.2018 /

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА OПШТА БОЛНИЦА AРАНЃЕЛОВАЦ

Извор: Bekament / 12.07.2018 /

ГОСТУВАЊЕ НА РТВ ШУМАДИЈА „РЕКОНСТРУКЦИЈА OПШТА БОЛНИЦА AРАНЃЕЛОВАЦ“

Извор: Bekament / 12.07.2017 /

ГОСТУВАЊЕ НА РТС ВО ЕМИСИЈАТА „ЖИКИНА ШАРЕНИЦА“ - РЕКОНСТРУКЦИЈА НА OПШТА БОЛНИЦА AРАНЃЕЛОВАЦ“

Извор: Bekament / 12.07.2017 /

ГОСТУВАЊЕ НА РТВ СУНЦЕ – ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА BEKAMENT ФОНДАЦИЈАТА И НА ПРОЕКТИТЕ ОД ОПШТА ВАЖНОСТ

Извор: Bekament / 11.08.2017 /