Компанијата Bekament, како изведувач на работи, има големо искуство во изградба на деловни и станбени објекти, а тоа го потврдуваат и референците.

РЕФЕРЕНЦИ НА ОБЈЕКТИ


Станбен објект

Станбен објект

Станбен објект

Станбен објект

Станбен објект

Станбен објект

Куќa

Куќa

Станбена зграда

Станбена зграда

Станбена зграда

Станбена зграда

1 2