Classic

РАЧЕН И МАШИНСКИ МАЛТЕР


BK-Mal 520

BK-Mal 520

Цементен малтер за внатрешни и надворешни ѕидови

Дознај повеќе
BK-Mal 420

BK-Mal 420

Цементно-варов малтер за надворешни ѕидови

Дознај повеќе
BK-Mal 320

BK-Mal 320

Гипсено-варов малтер за внатрешни ѕидови

Дознај повеќе
BK-Mal 220

BK-Mal 220

Цементно-варов малтер за внатрешни ѕидови.

Дознај повеќе