ГРАДИМЕ СО СРЦЕ

Bekament Фондацијата започна голем број на важни проекти кои ѝ помогнаа на целата заедница, а меѓу нив најважни се: изградба на ново крило на Општата болница во Аранѓеловац, санација на СОС селото во Сремска Каменица за деца без родителска грижа, санација на куќата на писателот Данко Поповиќ, реконструкција на Текстилното училиште во Белград и ОУ „Свети Сава“ во Аранѓеловац, санација на зградата на жандармеријата во Белград, целосно опремување и изградба на две детски игралишта во Вождовац и Звездара.

Покрај тоа, Bekament Фондацијата својот делокруг на работа го прошири за да им помогне на социјално ранливите семејства, како во вид на финансиската помош за лекување, така и преку санација на домови.