Excellent sme сертификat

Excellent sme сертификat

Excellent sme сертификat

Excellent sme сертификat

Компанијатa Banja Komerc Bekament ги задоволи сите поставени критериуми и освои Excellent SME сертификат од страна на Стопанската комора на Србија. Овој сертификат се добива преку официјална методологија заснована на бонитетен извештај од признатата бонитетна куќа COFACE. Бонитетната оценка е резултат на финансиска анализа на работењето на претпријатието. Бонитетниот извештај содржи, оценка, платен морал и ризик од работењето со претпријатието, со приказ на возможните несолвентности во периодот од идните 12 месеци. Валидноста на сертификатот се заснова на постојан мониторинг на бонитетна куќа COFACE. Постојаното следење на работењето на ова претпријатие обезбедува негова примерна кредибилност, како во домашното, така и во меѓународното деловно опкружување.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.