Kompanija Bekament kao proizvođač materijala za zavšne radove u građevinarstvu sarađuje na izgradnji poslovnih i stambenih objekata što potvrđuju i reference.

REFERENCE OBJEKATA


Stambeni objekat – Istočno Sarajevo

Stambeni objekat – Istočno Sarajevo

Stambeno poslovni objekat – Zlatibor

Stambeno poslovni objekat – Zlatibor

Stambeno poslovni objekat – Zlatibor

Stambeno poslovni objekat – Zlatibor

Apartments & SPA Titove Vile – Zlatibor

Apartments & SPA Titove Vile – Zlatibor

Stambeno poslovni objekat – Zlatibor

Stambeno poslovni objekat – Zlatibor

Vila Darija LUX – Zlatibor

Vila Darija LUX – Zlatibor

1 2 3 8