Bekatherm EPS 150

Bekatherm EPS 150

EPS ploče od ekspandiranog polistirena

Bekatherm EPS 150

Primena

Bekatherm EPS 150 je termoizolaciona ploča izrađena od ekspandiranog polistirena bez dodavanja bilo kakvih primesa u postupku proizvodnje u skladu sa SRPS EN 13163. Nalazi primenu u građevinarstvu za termoizolaciju više opterećenih horizontalnih površina (jako pešačko opterećenje, manja prevozna sredstva), u skladu sa mehaničkim karakterisitikama proizvoda, kao i za termoizolaciju betonskih elemenata kosih krovova i ravnih krovova gde se očekuje veće opterećenje ljudskom navalom. U zavisnosti od mehaničkih, sigurnosnih i termičkih zahteva može se koristiti kao termoizolacioni sloj u sendvič panelima, sendvič zidovima, za termoizolaciju unutrašnjih zidova, plafona i krovova.

Ugradnja

U zavisnosti od namene korišćenja i mesta u konstrukciji, termoizolacione ploče se ugrađuju lepljenjem, mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Prilikom lepljenja potrebno je koristiti lepkove iz grupe namenjene za lepljenje EPS ploča kao što su BK EPS Kleber Gun, BK-StirolFix Base, BK-StirolFix WDVS, BK-StirolFix 1 ili BK-StirolFix Special, u zavisnosti od karakteristika podloge i uslova eksploatacije objekta. Ukoliko se pričvršćivanje vrši mehanički, neophodna je upotreba pričvrsnih sredstava (posebni vijci, tiplovi…) proizvedenih za tu namenu.  Proizvod se bez obzira na izbor tehnike ugradnje, ugrađuje shodno opšte priznatim pravilima tehnike.