BK-MetalPrime Aqua

BK-MetalPrime Aqua

Osnovni premaz za metal

BK-MetalPrime Aqua

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

BK-AquaPrime Metal osnovna antikorozivna boja za metal na vodenoj osnovi. Pogodna je za primenu na čeličnim, gvozdenim, pocinkovanim, bakarnim i prohromskim limovima. Namenjena je manje opterećenim metalnim površinama u enterijeru i natkrivenim metalnim površinama spolja. Omogućava prionljivost završnog premaza na navedene metale. BK-AquaPrime Metal nije primeren za upotrebu kao samostalan premaz. Obavezno ga treba zaštititi dekorativnim premazom BK-AquaEmajl. Proizvod se ne preporučuje za površine koje su u čestom kontaktu sa vodom, solima i drugim agresivnim sredstvima.

Priprema i nanošenje

Metalna površina za nanos mora biti čista i suva, a neravnine obrađene. Stare, očuvane premaze prethodno obrusiti, a loše prihvaćene premaze potpuno skinuti. Ukloniti rđu sa površine metala, odmastiti je odgovarajućim rastvaračem i ukloniti prašinu. Ukoliko se koriste preparati za uklanjanje rđe na bazi kiseline, metal oprati vodom i odmastiti rastvaračem pre nanosa. Optimalna temperatura podloge za nanos je od +10°C do 25°C. Pre upotrebe dobro homogenizovati masu, po potrebi razrediti vodom do 5 % za nanos četkom ili valjkom, a do 10 % ako se nanosi špricanjem. Premaz nanositi u dva sloja po 80-100 µm mokrog filma boje, a debljinu prilikom nanosa proveravati meračem mokrog filma. Vreme sušenja između slojeva iznosi 6 h pri normalnim uslovima (23°C i 50-60 % r.v.v.). Posebno obratiti pažnju na eventualne neravnine na površini. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. >80 %.

Potrošnja

80-100 ml/m²

Rok trajanja i skladištenje

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje

650 ml.


DOWNLOAD: