BK-FIL

BK-FIL

Masa za ispunu spojeva između gips-kartonskih ploča

BK-FIL

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gips kartonskih ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (šrafovi, razna oštećenja i sl.).

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se gipsna masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Priprema mase se vrši mešanjem praha sa oko 55% vode do potpune homogenizacije.

Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča. Širina nanetog sloja treba da iznosi 20-25 cm a potom se u tako nanet sloj postavlja armirajuća bandaž traka i vrši blago utiskivanje gletericom. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se drugi sloj BK-Fil-a u širini od 25-30 cm, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. Nakon sušenja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom.

Vreme sušenje ispune pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) iznosi oko 12 h.

Temperatura primene

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.

Rok upotrebe i skladištenja

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Potrošnja

Oko 0,35-0,45 kg/m².

Pakovanje

5 kg.