BK-GletEx S

BK-GletEx S

Masa za izravnavanje spoljašnjih zidova.

BK-GletEx S

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Mikroarmirana praškasta masa na mineralnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje spoljašnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 5 mm.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se nanosi BK-GletEx S mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, podlogu je prethodno potrebno premazati BK-Podlogom u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 40% vode do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 80-180 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

Oko 1.5-2.5 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje

8; 25 kg.