BK-GletEx Universal

BK-GletEx Universal

Masa za mašinsko i ručno izravnavanje unutrašnjih zidova.

BK-GletEx Universal

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Masa za tankoslojno izravnjavanje unutrašnjih zidova. Upotrebljava sa za ručno i mašinsko nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 3 mm.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Universal mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju nanošenja na kvalitetne mineralne površine, kao i na dobro prihvaćene disperzione boje, prethodno je potrebno naneti podlogu BK-Ultra Prime, u cilju ostvarivanja boljeg prihvata glet mase. U slučaju jako upojnih površina može se izvršiti impregnacija i BK-Nivelator-om. U slučaju površina koje se ljušte, troše i/ili praše potrebno je ukloniti sve slabo vezane slojeve a zatim izvršiti impregnaciju podloge BK-Penetrat-om. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 37% vode do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji najmanje 30 minuta (po mogućnosti i duže), pre nanošenja još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Masa se obično nanosi u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene. Za detaljna uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

Oko 1-1,5 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakovanje

25 kg.