BK-MICROFAS ACRYL

BK-MICROFAS ACRYL

Akrilna disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove.

BK-MICROFAS ACRYL

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Akrilna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm), i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Mogućnost nijansiranja prema Bekament ton kartama uz neograničen izbor boja.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-MicroGrund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10 % vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Acryl se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa “punim valjkom” kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja

Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

Oko 0.4-0.45 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Pakovanje

5, 8 i 25 kg.

Napomena

Pre rada sa BK-MicroFas Acryl bojom potrebno je dobro oceniti o kakvoj zidnoj površini se radi. Ako je u pitanju suva površina, onda se prvo nanosi BK-Grund Universal u dva premaza pa onda BK-MicroFas Acryl. Ukoliko zidna površina ima pukotine, potrebno je prvo premazati sa BK-MicroGrund Universal podlogom, pa tek potom naneti BK-MicroFas Acryl.