BK-MICROFAS SILICAT

BK-MICROFAS SILICAT

Silikatna disperzija sa mikro vlaknima za spoljašnje zidove

BK-MICROFAS SILICAT

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Silikatna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina. Zbog svoje visoke paropropusnosti jako je pogodna za renoviranje starih fasada i spomenika kulture. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikatnih veziva i aditiva, poseduje odličnu pokrivnu moć, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Može se tonirati u preko 300 nijansi.

Priprema i nanošenje

Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Grund Silicat podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Silicat se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa “punim valjkom” kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom mestu. Visoka vlaga i niske temperature (npr. kasna jesen) mogu produžiti vreme vezivanja i uticati na ujednačenost nijanse. Prilikom nanošenja neophodna je upotreba zaštitnih zavesa. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene

Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70 %. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Rok trajanja

Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C d0 +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

Oko 0,4-0,45 kg/m² u dva premaza, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.

Pakovanje

5, 8 i 25 kg.

Napomena

Prilikom nanošenja BK-Fas Silicat-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesa ma kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.