BK-NovaEra

BK-NovaEra

Dekorativna boja sa antik efektom za unutrašnje zidove

BK-NovaEra

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om.

Boja

Bela+nijanse po ton karti BK-NovaEra. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu. Prebojene površine su otporne na vlažno brisanje.

Priprema i nanošenje

Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Nanosi se farbarskom četkom najčešće u dva sloja. Finalni izgled se postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom. Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja iznosi min. 4-6 h. Premaz je potpuno suv kroz 24 h. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Napomena

Mešanje vršiti isključivo ručno.

Potrošnja

Oko 200-300 ml/m² za pojedinačni sloj.

Rok trajanja i skladištenje

12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje

2,5l.