BK-PUR EPS KLEBER

BK-PUR EPS KLEBER

Poliuretanski lepak za EPS ploče

BK-PUR EPS KLEBER

Primena

Jednokomponentna niskoekspanzivna poliuretanska penaza lepljenje i montažu fasadnih izolacionih ploča na beton, gips i zidane površine, koji očvršćava u prisustvu vlage. Ima veoma dobru strukturu i odličnu adheziju i na temperaturi od +5ºC. BK-Pur EPS Kleber je neotopiv nakon očvršćavanja, otporan na plesni, trajno elastičan i može se malterisati. Ako se pravilno primenjuje, proizvod doprinosi uštedi energije i kao takav nalazi veliku primenu u niskoenergetskim objektima.

Priprema i nanošenje

Podloga mora biti čvrsta, čista i suva, bez prašine, masnih mrlja i sl. BK-Pur EPS Keber se koristi tako što se odstrani čep i zašrafi cevčica za raspršivanje na vrh kontejnera sa penom. Kod niskih temperatura, ostaviti kontejner sa proizvodom barem jedan sat pre upotrebe na toplom ili na sobnoj temperaturi. Pre primene snažno protresti kontejner (barem 20 puta). Naneti lepak na obod EPS ploče, 2-4 cm od ivice, i unutar konture u uzastopnim trakama sa oko 30 cm rastojanja izmedju njih. Preporučeni prečnik pruga primenjenih pištoljem je 3-4 cm. Pričvršćavanje EPS ploča u konačnu poziciju je do cca 15 min, pre nego što lepak počne da stvara pokoricu. EPS ploče na dnu zida moraju biti pričvršćene na donjem delu, da bi se izbeglo njihovo klizanje sa zida pre očvršćavanja lepka (5-24 h). Popuniti prostor između stiropor panela, u cilju postizanja efikasnije izolacije.

Pažnja!!!

Čistač za PUR penu ne sme doći u dodir s polistirenom jer ga vrlo brzo rastapa! Stvrdnut materijal moguće je odstraniti samo mehanički.

Rok upotrebe

18 meseci, ako se skladišti po preporuci u originalnom, neotvorenom pakovanju. Skladištiti na temperaturama od +5 ºC do +25 ºC, zaštićeno od direktnog uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje

825ml