BK-Terofa

BK-Terofa

Fasadna mineralna žbuka za primjenu špricanjem.

BK-Terofa

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Primena

Mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi sa karekterističnom strukturom špricanog maltera. Namenjen za sve podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Pre nanošenja maltera podlogu je potrebno premazati BK-Grund Universal-om. Pre nanošenja maltera potrebno je izvršiti premazivanje podloge BK-Grund Universal-om. U slučaju jako upojnih podloga preporučuje se premazivanje BK-Nivelator-om, dok je u slučaju slabih i trošnih podloga površinu potrebno premazati BK-Penetrat-om pre nanošenja maltera. Vreme sušenja podloge pre nanošenja maltera iznosi min. 12 h. Priprema se vrši dodavanjem oko 28% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogeniza cije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Masa se nanosi prskanjem u dva sloja, pomoću fasaderskog ježa, prekrivajući celokupnu površinu. Drugi sloj se nanosi nakon delimičnog sušenja prethodnog sloja. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Temperatura primene

Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.

Potrošnja

Oko 3,0-4,0 kg/m², u zavisnosti od željene strukture i kvaliteta podloge.

Rok upotrebe i skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.

Pakiranje:

25 kg.