BK-VELATURA

BK-VELATURA

Transparenti premaz za dekorativne tehnike

BK-VELATURA

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Opis i područje primene

BK-Velatura je transparentni, vodoperivi, akrilni premaz sa silikonskim aditivima namenjen za dobijanje specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. BK-Velatura se tonira po nijansama iz ton karte Mix System, kao i sredstvima za nijansiranje BK-Color u slučaju unutrašnje primene. Na raspolaganju je 36 nijansi koje se mogu koristiti samostalno i u kombinaciji sa drugim dekorativnim materijalima. U eksterijeru nije moguća primena nijansi V36 i  V32.

Svrstava se u ekološke proizvode koji nisu štetni za zdravlje ljudi i okolinu.

Boje

Nijanse po ton karti BK-Velatura kao i sredstvima za nijansiranje BK-Color.

Priprema i nanošenje

BK-Velatura je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati. Nanošenje boje se vrši dugodlakom četkom u jednom sloju. Finalni izgled se postiže brisanjem sa sunđerom dok je materijal u pastoznom stanju. Po želji se može naneti i drugi sloj nakon sušenja prvog. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +8 ºC do +35 ºC. Boja je suva na dodir nakon 5-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost
filma postiže nakon 7 dana. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

oko 50-100 ml/m2, zavisno od tehnike nanosa.

Rok upotrebe

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje

1 l