BK-VELATURA

BK-VELATURA

Transparenti premaz za dekorativne tehnike

BK-VELATURA

KALKULATOR POTROŠNJE

Unesite kvadraturu

Opis i područje primene

BK – Velatura je polutransparentna akrilna boja sa silikonskim aditivima namenjena za dobijanje specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika. Preporučuje se za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Premaz je otporan na vlažno brisanje.

Boje

Nijanse po ton karti BK-Velatura kao i sredstvima za nijansiranje BK-Color.

Priprema i nanošenje

BK-Velatura je materijal pripremljen za nanošenje. Masu lagano promešati. Nanošenje boje se vrši dugodlakom četkom u jednom sloju. Finalni izgled se postiže brisanjem sa sunđerom dok je materijal u pastoznom stanju. Po želji se može naneti i drugi sloj nakon sušenja prvog. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +8 ºC do +35 ºC. Boja je suva na dodir nakon 5-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost
filma postiže nakon 7 dana. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Potrošnja

oko 50-100 ml/m2, zavisno od tehnike nanosa.

Rok upotrebe

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Pakovanje

1 l