CENTER ZA USPOSABLJANJE

Stalno usposabljanje in izobraževanje sta del vizije podjetja Bekament, ki poudarja izobraževanje kot temelj prihodnjega uspeha.

V skladu z navedenim je podjetje leta 2014 odprlo Center za usposabljanje Bekament.

Center za usposabljanje Bekament zagotavlja strokovno usposabljanje fasaderjev, pleskarjev, keramičarjev in parketarjev ter jim nudi strokovno teoretično in praktično usposabljanje o Bekamentovih izdelkih in sistemskih rešitvah, s katerimi lahko izboljšajo svoje znanje s področja zaključnih del v gradbeništvu.

Vsako leto več kot 2000 izvajalcev del iz Srbije in regije zaključi svoje usposabljanje v Center za usposabljanje Bekament.

Center za usposabljanje Bekament se razprostira na 1.000 kvadratnih metrih sodobno opremljenega prostora, znotraj katerega imajo udeleženci vse potrebne pogoje za pridobitev novih znanj.

Prostor je sestavljen iz dveh delov: učilnice za strokovna predavanja, ter dela, ki je namenjen izvajanju praktičnega pouka.

Program izobraževanja v okviru centra za usposabljanje je zasnovan tako, da pripravnikom nudi široko paleto znanja s strani strokovnjakov iz Službe za tehnično podporo podjetja Bekament.

Strokovno izvajanje usposabljanja o izdelkih Bekament, sistemskih rešitvah, ki jih ponuja podjetje ter o njihovi praktični uporabi, omogoča izvajalcem del strokovno izpopolnjevanje, ki jim bo omogočilo napredek pri nadaljnjem strokovnem razvoju.