1. BEKATHERM Prestige

Fasadni sistem BEKATHERM Prestige je sestavljen iz izolacijske plošče ali lamele iz mineralne (kamene) volne, mineralnega lepila za lepljenje izolacijskih plošč in armiranje steklene (fasadne) mrežice, fasadne mrežice, temeljnega premaza (grund) in zaključnega fasadnega ometa. Končni videz fasade je odvisen od izbire strukture in odtenka fasadnega ometa. V skladu s standardom EN 13501-1 fasadni sistem s kameno volno BEKATHERM Prestige spada v razred A2, kar pomeni, da je negorljiv.

  • Negorljiv
  • Odlična paroprepustnost
  • Odlična zvočna izolacija
  • Odpornost na UV-sevanje in atmosferske vplive
  • Vse komponente v sistemu imajo certifikat ETA
  • Izjemna obdelovalnost
  • Odvisno od uporabljenih komponent je možna mineralna sestava zaključnega sloja
DOWNLOAD: BEKATHERM Prestige – Uputstvo 1.2.doc_SLO ETA_Prestige