Ljudje, ki sestavljajo podjetje Bekament, že od samega začetka verjamejo, da je uspeh večji, če ga delijo.

Leta 2017 je bila ustanovljena Fundacija Bekament, katere poslovna dejavnost je osredotočena na humane in etične razsežnosti družbene odgovornosti. Z vizijo GRADIMO S SRCEM, osnovna dejavnost Fundacijr Bekament je sanacije hiš in objektov, pomembnih za lokalno skupnost, vključena pa je tudi v druge humanitarne dejavnosti, ki v celoti podpirajo donatorstvo in dobrotništvo.

Cilj Fundacije Bekament je združiti javni in zasebni sektor, zbrati podjetja, organizacije in posameznike ter ustvariti okolje, ki bo spodbudilo in navdihovalo podporo naložbam za splošno dobro družbe kot celote. Fundacija Bekament deluje na področjih strateškega in razvojnega družbenega pomena, in vključuje vlaganje v izboljšanje zdravstva, znanosti, kulture, umetnosti, športa in tako naprej.

KONTAKT:
fondacija@bekament.com