Media centar

PROJEKT RAZŠIRITVE ZDRAVSTVENEGA CENTRA
ARANĐELOVAC

vir: Bekament / 08.08.2018

REKONSTRUKCIJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE ARANÐELOVAC

vir: Bekament / 12.07.2018

GOSTOVANJE NA RTV ŠUMADIJA "REKONSTRUKCIJA
SPLOŠNE BOLNIŠNICE ARANĐELOVAC"

vir: Bekament / 12.07.2017

GOSTOVANJE NA RTS V ODDAJI "Žikina šarenica"
- REKONSTRUKCIJA SPLOŠNE BOLNIŠNICE ARANÐELOVAC”

vir: Bekament / 12.07.2017

Gostovanje na RTV SUNCE – Predstavljanje TEMELJEV BEKAMENTA IN PROJEKTOV SPLOŠNEGA POMENA

vir: Bekament / 11.08.2017