Podjetje Bekament kot izvajalec del ima bogate izkušnje pri gradnji poslovnih in stanovanjskih objektov, kar potrjujejo tudi reference.

REFERENCE OBJEKTOV


Stanovanjski objekt

Stanovanjski objekt

Stanovanjski objekt

Stanovanjski objekt

Stanovanjski objekt

Stanovanjski objekt

Hiša

Hiša

Stanovanjska zgradba

Stanovanjska zgradba

Stanovanjska zgradba

Stanovanjska zgradba

1 2