Bekatherm

Podlage


BK-Grund Universal

BK-Grund Universal

Univerzalni osnovni premaz

Izvedite več
BK-Acryl

BK-Acryl

BK-Acryl Strukturni osnovni premaz za akrilne barve in omete

Izvedite več
BK-Ultra Prime

BK-Ultra Prime

Univerzalna podlaga

Izvedite več
BK-Grund Silicat

BK-Grund Silicat

Strukturna podlaga za silikatne omete in barve

Izvedite več
BK-Penetrat

BK-Penetrat

Globinski osnovni premaz za slabo vezane površine

Izvedite več
BK-MicroGrund Universal

BK-MicroGrund Universal

Univerzalna strukturna podlaga z mikrovlakni

Izvedite več