Politika kakovosti

Politika kakovosti

V prizadevanju za pridobitev novih strank in ohranitev obstoječih, poslovna politika Banja Komerc Bekament DOO temelji na izboljšanju in nenehnem izboljševanju kakovosti poslovanja ter varovanju okolja, v katerem živimo in delamo, mi in naše stranke.

 

POLITIKA INTEGRIRANEGA SISTEMA UPRAVLJANJA

Podjetje Banja Komerc Bekament DOO ima popolnoma zaokrožen proizvodni cikel izdelave materialov za zaključna dela v gradbeništvu, začenši s pridobivanjem znamenitega marmorja iz lastnega rudnika v Venčacu, preko predelave, mletja v granulate in mikronizirana polnila, do proizvodnje tekočih in praškastih materialov za zaključna dela v gradbeništvu. Naši izdelki so izdelani na najmodernejši opremi in z najkakovostnejšo delovno silo ter jih vključimo v objekte, ki jih gradimo.

V prizadevanju za pridobitev novih strank in ohranitev obstoječih, poslovna politika podjetja Banja Komerc Bekament DOO temelji na izboljšanju in nenehnem izboljševanju kakovosti poslovanja ter varovanju okolja, v katerem živimo in delamo, ter varnosti naših uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev. Zaradi tega smo se odločili, da bomo v naše poslovanje uvedli načela in pravila, ki temeljijo na standardih ISO 9001 – Sistem vodenja kakovosti (QMS), ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem (EMS) in OHSAS 45001 – Sistem menedžmenta zaščite in zdravja pri delu.

Banja Komerc Bekament DOO gradi svoj poslovni uspeh, razvoj in izboljšuje zadovoljstvo in motiviranost uporabnikov, zaposlenih in drugih zainteresiranih strani z izpolnjevanjem svojih strateških ciljev, ki so:

 • najvišja kakovost izdelkov in storitev,
 • nenehno povečevanje zadovoljstva strank z izpolnjevanjem njihovih zahtev in pričakovanj,
 • dosleden nadzor nad proizvodnjo/gradnjo in vodenje procesov, ki zagotavljajo popolno izpolnjevanje zahtev uporabnikov in vseh ustreznih predpisov ter odpravo varnostnih in okoljskih tveganj,
 • nenehno vlaganje v razvoj in izboljšanje tehnične opremljenosti,
 • upravljanje z vsemi ugotovljenimi okoljskimi vidiki,
 • zavezanost nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja,
 • skrb za zdravje zaposlenih in varne delovne pogoje,
 • zavezanost k preprečevanju poškodb in ogroženosti zdravja ter stalno izboljševanje učinkov OHSAS in sistema vodenja OHSAS,
 • spoštovanje ustreznih predpisov in drugih sprejetih zahtev v zvezi z varstvom okolja ter varnosti in zdravja pri delu,
 • strokovno usposabljanje zaposlenih in povečanje njihove ustvarjalnosti in iniciativnosti,
 • nenehno povečanje učinkovitosti in uspešnosti vseh delovnih procesov in povečanje donosnosti celotnega poslovanja,
 • znižanje stroškov poslovanja s prizadevanjem vseh zaposlenih, da svoje naloge opravljajo pravočasno in dobro; prvič in vsakič,
 • prepoznavanje tveganj, ki ogrožajo opravljanje dela in upravljanje s prepoznanimi tveganji, povezanih z realizacijo ciljev, zaposlenimi, razpoložljivimi finančnimi sredstvi in sposobnost za proizvodnjo in zagotavljanje storitev, s čimer se zagotavlja razumna varnost, da bi se izognili nevarnosti in priložnosti, ki jih ne smete zamuditi,
 • ustvarjanje, vzdrževanje in izboljšanje korektnih partnerskih odnosov z dobavitelji in uporabniki.

Pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev, vsi zaposleni dajo svoj osebni prispevek k uvedbi, doslednim izvajanjem in nenehnim izboljševanjem sistema vodenja kakovosti, ki je v skladu z zahtevami standarda ISO 9001, sistema ravnanja z okoljem, v skladu z zahtevami ISO 14001, Sistem menedžmenta zaščite in zdravja pri delu, v skladu z zahtevami OHSAS 45001 in v skladu z zakonodajo in smernicami Uredbe (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih (CPR).

Aranđelovac, 19.11.2017.

Direktor
Dejan Čolović

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.
We use cookies to personalise content and ads.